Wspólnie o dzikach i łowieckich szkodach

20 października 2014 r. w Izbie Regionalnej w Sromowce Wyżne noclegi odbyło się spotkanie przedstawicieli Pienińskiego Parku Narodowego z mieszkańcami (rolnikami) ze Sromowiec, podczas którego dyskutowano m.in. o problemie szkód jakie wyrządza dzika zwierzyna na terenie miejscowości.

W trakcie spotkania wygłoszona została prelekcja na temat biologii dzika, sposobów zabezpieczania upraw przed zwierzętami łownymi oraz zasad szacowania szkód łowieckich. Po prelekcji odbyła się dyskusja o możliwościach ograniczenia w przyszłości szkód powodowanych przez zwierzęta łowne oraz zmniejszenia liczebności dzików i jeleni na terenie Parku oraz strefy ochronnej zwierząt łownych.

W organizację spotkania zaangażowali się mieszkańcy wsi, w tym Koło Gospodyń Wiejskich oraz dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego. Odbiór spotkania zarówno ze strony mieszkańców jak i dyrekcji PPN był bardzo pozytywny. W spotkaniu udział wzięli: mieszkańcy wsi (32 osoby), Rafał Jandura zastępca wójta gminy Czorsztyn, Grażyna Łabno dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, a także przedstawiciele Pienińskiego Parku Narodowego: Michał Sokołowski dyrektor PPN, Iwona Wróbel zastępca dyrektora PPN, Grzegorz Vončina kierownik działu ochrony przyrody, Bogusław Kozik starszy specjalista ds. ochrony zwierząt, Jacek Berezicki leśniczy O.O. Macelowa Góra i Tadeusz Piątek strażnik O.O. Macelowa Góra noclegi Sromowce Wyżne.


Możliwość komentowania jest wyłączona.