Najwyżej położony Ząb

Ząb pokoje gościnne to najwyżej położona miejscowość w Polsce (1013 m n.p.pm.).  Wieś chlubi się stylowym drewnianym kościołem p.w Świętej Anny z regionalnym wystrojem wnętrz, oraz pięknym cmentarzem-pełnym zieleni, krzewów i drzew, a także wybudowaną w ostatnich latach kaplicą .Parafię erygował w 1932 r. kard. Stefan Sapieha. Obecny proboszcz ks. Kazimierz Sołtysik jest czwartym gospodarzem parafii – po ks. Wiktorze Błotko, ks. Ludwikowi Mizerze i ks. Stanisławowi Pardylowi. Przeprowadzona w 2007 r. modernizacja kościoła (wymiana posadzki, sieci grzewczej i odnowienie ławek) uczyniła naszą świątynię miejscem ze wszechmiar godnym skupienia i modlitwy oraz przedmiotem dumy całej parafii. Przez Ząb przebiega słynny „Szlak Papieski”.