Targi Współpracy Międzynarodowej Regionu Świętokrzyskiego

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, działający przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji pt. „Targi Współpracy Międzynarodowej Regionu Świętokrzyskiego”. Konferencja będzie miała miejsce w dniu 16 września 2014 r. w godzinach 9.00-14.15 w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, przy ul. Żeromskiego 12 w Kielcach.
Tematyka Konferencji poświęcona jest szeroko pojętej współpracy międzynarodowej, prezentacji dobrych praktyk w tym zakresie oraz dyskusji o tym, jaką wartość mają doświadczenia, umiejętności i kompetencje zdobyte w ramach realizacji działań o charakterze międzynarodowym.
Tegoroczną edycję Konferencji zainauguruje prelekcja nt. wsparcia ze środków zewnętrznych działań o charakterze międzynarodowym w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, którą wygłoszą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.
W ramach Konferencji odbędą się również 3 równoległe panele dyskusyjne dla przedsiębiorców, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, zorganizowane we współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Federacją FORUM WIEDZY.  Góry Świętokrzyskie noclegi zapraszają.
Udział w Konferencji stanowi również okazję do zaprezentowania swojej działalności w zakresie współpracy międzynarodowej poprzez zorganizowanie stoiska wystawienniczo-informacyjnego w trakcie trwania wydarzenia.
Udział w Konferencji jest bezpłatny.