Biskupiec

Biskupiec leży na pograniczu pojezierzy olsztyńskiego i mrągowskiego w południowej części historycznej Warmii, na ważnym szlaku turystycznym określanym często mianem szlaku Grzbietu Mrągowskiego. Krajobraz okolic Biskupca został ukształtowany głównie w wyniku działalności akumulacyjnej i erozyjnej ostatniego zlodowacenia. Warstwa osadów polodowcowych tworzących pagórki moreny czołowej i dennej osiąga tu ponad 130 m . Miasto powstało na bazie osady przy strażnicy biskupów warmińskich. W czasie ostatniej wojny Niemcy utworzyli w Biskupcu obozy dla jeńców wojennych (Polaków, Francuzów i Rosjan). Jeden z nich znajdował się w pobliżu jeziora Kraksy. Gdy w 1945 r. miasto ponownie znalazło się w granicach Polski, zniszczenia zabudowy sięgały 50 procent, niektórych budynków nigdy nie odbudowano. Gmina Biskupiec jest nasycona ciekawymi obiektami zabytkowymi. atrakcją turystyczną są wsie, które zachowały czytelną formę historycznych widlic z rozszerzeniem pośrodku zabudowy wiejskiej oraz charakterystycznymi rozwidleniami ulic na obu końcach wsi.

Zabytki w gminie Biskupiec:

  • Dawny Ratusz, budynek z1895 r.
  • gotycki Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela,
  • Kościół ewangelicko-augsburski (obecnie
    katolicki), mur., pseudoromański
  • Kapliczka neogotycka z końca XIX w.
  • Starostwo, mur., 1908 r.
  • Wieża ciśnień
  • Zespół kamieniczek przy ul. Floriańskiej, XIX w.
  • Willa secesyjna, 1906 r.