Ochrona przyrody – Gruzja

Gruzini są szczerze rozkochani we własnym kraju. Rozmawiając z turystą czy podczas uczty chwalą oni piękno ziemi, na której przyszło im żyć. Malownicze krajobrazy opiewane w toastach kryją w sobie wiele unikatowych ekosystemów z niespotykanymi i zagrożonymi gatunkami flory i fauny. Wśród nich liczne są endemity, czyli organizmy występujące wyłącznie na terytorium Gruzji. Szata roślinna obfituje w różnorodne relikty a więc gatunki lub zbiorowiska, które są pozostałością pradawnej roślinności. Krynica Zdrój noclegi

W ostatnim dwustuleciu Gruzja przeżywała dynamiczny rozwój przemysłu i powszechną urbanizację, co zrodziło poważne zagrożenie dla istnienia wielu cennych elementów środowiska naturalnego. Zachowanie żywego bogactwa wymaga zorganizowanej ochrony na poziomie władz państwowych a jednym ze środków jest powoływanie obszarów chronionych. noclegi Krynica Zdrój

Na terytorium Gruzji działają liczne rezerwaty, gdzie ścisłej ochronie podlegają pierwotne lub słąbo przekształcone zbiorowiska leśne, alpejskie oraz dzikie zwierzęta. Beskidy noclegi

Większość rezerwatów chroni roślinność górską, co odzwierciedla górzysty charakter państwa. Nieliczne znajdują się w teranach nizinnych stanowiąc ostoję dla flory obszarów podmokłych i bogactwa ptaków. Gruzińskie miejsca chronione zachwycają różnorodnością i pięknem krajobrazów a w niektórych przypadkach również licznymi zabytkami narodowej kultury.

Należy zaznaczyć, że efektowana ochrona przyrody wymaga skutecznej egzekucji prawa. Niestety, w ciągu kilkunastu ostatnich lat problemy polityczne i ogólna niemoc państwa drastycznie obniżyły liczebność i jakość straży w rezerwatach. Plagą stało się kłusownictwo oraz rabunkowa eksploatacja górskich kompleksów leśnych.

Na terenach historycznej Tuszetii, w północno-wschodniej Gruzji, położony jest spory obszar chroniony. Składa się on nie tylko z parku narodowego (83453 ha), ale również rezerwatu (10694 ha) i strefy chronionego krajobrazu (27903 ha). W sumie daje to 122050 ha objętych różnego rodzaju ochroną. Tuszeckie obszary chronione powstały dopiero w 2003 r.

Solina domki, karpacz tanie noclegi kwatery prywatne, Szczyrk noclegi, noclegi Augustów, Kazimierz Dolny noclegi kwatery prywatne

Możliwość komentowania jest wyłączona.