Konferencja „Dzieci sieci – cyfrowa osobowość naszych czasów”

Zapraszamy dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli oraz wychowawców wszystkich typów szkół i placówek do udziału w bezpłatnej konferencji na temat „Dzieci sieci – cyfrowa osobowość naszych czasów”. Konferencja odbędzie się 13 listopada 2014 r. Świętokrzyskie noclegi zaprasza.

Dzieci już od dzieciństwa kontaktują się z technologiami informacyjnymi, często stając się ich niewolnikami. Dalej mogą być już tylko kłopoty. W dzisiejszych czasach nie da się całkowicie wyeliminować bodźców, które prowadzą do uzależnień behawioralnych. Dlatego tak ważna jest wiedza i świadomość problemu, które mogą stać się swojego rodzaju czynnikiem chroniącym przed tym uzależnieniem.

Jak powinna wyglądać profilaktyka, aby uchronić dzieci i młodzież przed dysfunkcyjnym korzystaniem z urządzeń cyfrowych? Jak kontaktować się z dzieckiem, które jest zafascynowane cyberprzestrzenią? Które zachowania dziecka powinny zaniepokoić rodzica czy nauczyciela? Co robić, kiedy dziecko manifestuje objawy uzależnienia w tym zakresie?

Konferencja wpisuje się w kierunki polityki oświatowej MEN w roku szkolnym 2014/2015.

Forma
Konferencja.

Organizatorzy
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Komenda Straży Miejskiej w Kielcach.

Partnerzy: Stowarzyszenie Bonum Publicum.

Adresaci
Dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele oraz wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oraz rodzice uczniów.

Opis formy
Cel zajęć: poszerzenie wiedzy uczestników na temat zagrożeń związanych z nowymi technologiami (internet, telefony komórkowe, smartfony itp.) oraz wskazanie możliwych działań profilaktycznych noclegi Świętokrzyskie.