Lublin

 

Lublin jest miastem i stolicą województwa lubelskiego. Położony jest na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce. Jest drugim miastem w Małopolsce, a 9 miastem w kraju pod względem liczby ludności- około 349 tysięcy.

W Lublinie miało miejsce podpisanie unii między Koroną a Wielkim Księstwem litewskim. Był to trzeci i ostatni akt połączenia dwóch państw w jeden organizm ze wspólnymi: władcą, sejmem i walutą. Unia Lubelska okazałą się najtrwalszym w dziejach naszego kontynentu dobrowolnym związkiem dwóch równoprawnych państw. Jej ustalenia dopiero wygasły po upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1795 roku.

Obecnie w Lublinie są 3 pamiątki, które upamiętniają to wydarzenie. Jedną z nich jest znajdujący się w muzeum na zamku obraz Jana Matejki zatytułowany „Unia Lubelska”, powstał on w 300. rocznice jej podpisania. Ciekawym miejscem godnym uwagi upamiętniającym to wydarzenie jest również Plac Litewski w centrum Lublina. Tam podczas obrad sejmu obozowała szlachta. W roku 1826 z inicjatywy Stanisława Staszica, za zgodą Moskwy, postawiono na placu żeliwny obelisk upamiętniający unię. Na czarnym postumencie złoci się brązowa płaskorzeźba z podającymi sobie ręce Polską i Litwą, przedstawionymi jako dwie drobne niewiasty. Zza ich sylwetek wystają dwie tarcze z godłami: litewską pogonią i pozbawionym korony orłem.

W XVI wieku w Lublinie istniała jedna z największych w Polsce gmin żydowskich, a w latach 1623-1764 obradował Sejm Żydów Korony, tzw. Sejm Czterech Ziem. Co spowodowało, że przez niektórych miasto nazywane było Małą Jerozolimą.

Lublinianie polecają swą najstarszą lubelską cukiernie- „Chmielewski”. Cukiernię założył za pieniądze wygrane w loterii Morajnego, Władysław Chmielewski w roku 1900. Słynie ona ze wspaniałych sękaczy oraz pączków.

W podziemiach lubelskiego Starego Miasta po prawej stronie gmachu Trybunału Koronnego (od strony katedry), jest wejście do piwnic, rozłożonych na kilku kondygnacjach i połączonych z systemem korytarzy. Do dyspozycji zwiedzających udostępnioną podziemną trasę turystyczną o długości ok. 2 kilometrów. Aby przejść całą trase potrzeba około 40 minut, a podczas wędrówki trzeba pokonać około 150 schodów- poszczególne piwnice położone są kilkanaście metró pod zabudową tej części miasta.

W Lublinie warto zobaczyć również Muzeum Wsi Lubelskiej. Ekspozycja skansenu została podzielona na siedem sektorów (Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Powiśla, Podlasia, Nadbuża oraz sektor dworski i miasteczkowy). W chwili obecnej udostępnione do zwiedzania są: w całości sektor Wyżyny Lubelskiej, część sektora Roztocza z cerkwią greckokatolicką z Tarnoszyna, sektor dworski z otwartą w styczniu 2001 roku ekspozycją dworu średniozamożnego ziemianina we dworze z Żyrzyna z połowy XVIII wieku.